12/05/2021 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tiết tặng tửu cấp Trung Quốc cố vấn đoàn
春節贈酒給中國顧問團

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2016 23:56

 

Nguyên tác

迎春無別饋,
唯有酒數樽。
請你們一醉,
共慶勝利春。

Phiên âm

Nghinh xuân vô biệt quỹ,
Duy hữu tửu sổ tôn.
Thỉnh nhĩ môn nhất tuý,
Cộng khánh thắng lợi xuân.

Dịch nghĩa

Đón xuân, không có gì đặc biệt tặng,
Chỉ có mấy chén rượu này.
Xin các anh hãy say một cuộc,
Cùng mừng xuân thắng lợi!

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Tết này không sắm sửa
Dăm chén rượu làm vui
Say đi nào các bạn
Mừng thắng lợi cùng tôi.
Bài này nằm trong số 4 bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà nghiên cứu Lê Xuân Đức công bố năm 2013. Vào dịp Tết năm 1952, Bác hai lần cử người mang rượu và hải sản đến tặng đoàn cố vấn Trung Quốc và đều có thơ gửi tặng thông qua trưởng đoàn La Quý Ba. Bài thơ vốn không có tiêu đề, tiêu đề ở đây do người gửi tạm đặt. Lạc khoản bài thơ đề ngày 23-1-1952 và một chữ “Đinh” 丁 - bí danh bác dùng để liên lạc trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Xuân tiết tặng tửu cấp Trung Quốc cố vấn đoàn