06/06/2023 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong mưa bão

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/05/2021 20:16

 

Cơn mưa như mộng ảo,
nơi tít tắp chân trời.
Chợt hồn tôi có bão,
lo mẹ quàng áo tơi,
đang vội vàng xuống ruộng,
đôi chân gầy.
Mẹ ơi!
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trong mưa bão