18/06/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương thiên hiểu giốc - Nghi Chân giang thượng dạ bạc
霜天曉角-儀真江上夜泊

Tác giả: Hoàng Cơ - 黃機

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 14:05

 

Nguyên tác

寒江夜宿,
長嘯江之曲。
水底魚龍驚動,
風卷地、浪翻屋。

詩情吟未足,
酒興斷還續。
草草興亡休問,
功名淚、欲盈掬。

Phiên âm

Hàn giang dạ túc,
Trường khiếu giang chi khúc.
Thuỷ để ngư long kinh động,
Phong quyển địa, lãng phiên ốc.

Thi tình ngâm vị túc,
Tửu hứng đoạn hoàn tục.
Thảo thảo hưng vong hưu vấn,
Công danh lệ, dục doanh cúc.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đêm nọ trên sông
Sầu đau than rông rổng
Làm cá nghe sợ vẫy vùng
Gió tung đất nước cuộn sóng

Ngâm chưa toại ý thơ
Rượu ngưng rồi lại uống
Thịnh suy, thôi hỏi mà chi
Công danh, tay lệ từng vũng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cơ » Sương thiên hiểu giốc - Nghi Chân giang thượng dạ bạc