25/01/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thu

Tác giả: Ngân Giang - Đỗ Thị Quế

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 28/02/2008 07:54

 

Cây bàng đã rụng lá bàng,
Cổng nhà ai đấy có nàng nhìn xa…
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát…mơ hồ xa xôi…
Tiều phu gánh cỏ lên đồi,
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không!
Quán đường heo hút lạnh lùng
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Giang » Chiều thu