18/01/2022 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu Mỹ đường bạo vũ
有美堂暴雨

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2010 19:58

 

Nguyên tác

遊人腳底一聲雷,
滿座頑雲撥不開。
天外黑風吹海立,
浙東飛雨過江來。
十分瀲灩金尊凸,
千杖敲鏗羯鼓催。
喚起謪仙泉灑面,
倒傾鮫室瀉瓊瑰。

Phiên âm

Du nhân cước để nhất thanh lôi,
Mãn toạ ngoan vân bát bất khai.
Thiên ngoại hắc phong xuy hải lập,
Chiết đông phi vũ quá giang lai.
Thập phân liễm diễm kim tôn đột,
Thiên trượng xao khanh yết cổ thôi.
Hoán khởi Trích Tiên[1] tuyền sái diện,
Đảo khuynh giao thất[2] tả quỳnh côi.

Dịch nghĩa

Một tiếng sấm ở dưới chân du khách
Mây lì quấn chỗ ngồi dứt không ra
Ngoài biển gió đen thổi đứng sững
Mưa từ chiết Đông kéo qua sông
Chén vàng đầy mười phần tràn cả ra
Nghìn trượng tiếng trống da rung cùng một lúc
Gọi Trích Tiên dậy giội nước vào mặt
Nghiêng lật nhà giao xối ra châu ngọc

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Dưới chân du khách tiếng sấm rền
Cả phòng mây mù càng đậm thêm
Ngoài trời gió đen thổi biển động
Triết Đông mưa lớn vượt sông lên
Mực nước mênh mông giống rượu tràn
Ồn ào như thể trống chiêng vang
Trích tiên gọi dậy nước lạnh xối
Đảo lộn nhà giao tuôn ngọc dao
Năm Gia Hựu thứ 2 (1057), Mai Chí 梅摯 đi làm tri châu Hàng Châu, Tống Nhân Tông đích thân làm thơ tiễn, trong đó có câu “Địa hữu Ngô sơn mỹ, Đông nam đệ nhất châu” 地有吳山美,東南第一州. Mai Chí sau khi tới Hàng Châu, ở Ngô sơn xây một nhà gọi là Hữu Mỹ đường để ghi nhớ vinh sủng đó. Âu Dương Tu cũng từng viết bài Hữu Mỹ đường ký cho ông.

Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
[1] Chỉ Lý Bạch. Hạ Tri Chương từng tán dương ông là “Trích tiên nhân”.
[2] Trong thần thoại, đây là nơi người cá ở ngoài biển. Ở đây dùng chỉ ngoài biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hữu Mỹ đường bạo vũ