26/06/2022 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Luyện tú tài “Dương liễu”
和練秀才楊柳

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 10:54

 

Nguyên tác

水邊楊柳麴塵絲,
立馬煩君折一枝。
惟有春風最相惜,
殷勤更向手中吹。

Phiên âm

Thuỷ biên dương liễu khúc trần[1] ty,
Lập mã phiền quân chiết nhất chi.
Duy hữu xuân phong tối tương tích,
Ân cần cánh hướng thủ trung xuy.

Dịch nghĩa

Cây dương liễu ven bờ buông tơ như khói xanh,
Dừng ngựa lại, nhờ anh bẻ cho một cành.
Chỉ có ngọn gió xuân vô cùng tiếc nhớ nhau,
Thương mến trân trọng thổi lồng vào tay.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bên bờ dương liễu óng như tơ
Dừng bẻ một cành, thiếp muốn nhờ
Chỉ ngọn gió xuân là luyến tiếc
Ân cần thổi lộng ống tay thơ.
Có sách chép tên bài này là Chiết dương liễu 折楊柳.

[1] Có bản chép là “lục yên” 綠煙.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Hoạ Luyện tú tài “Dương liễu”