06/06/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có tiếc

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 07:59

 

Có tiếc lần sang không gặp,
cây đa bến nước xa rồi.
Có tiếc lần về không khắp,
cõi người chiếc bóng mây trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Có tiếc