28/05/2024 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử - Trùng dương
採桑子-重陽

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 08:08

 

Nguyên tác

人生易老天難老,
歲歲重陽,
今又重陽,
戰地黃花分外香。

一年一度秋風勁,
不似春光,
勝似春光,
寥廓江天萬里霜。

Phiên âm

Nhân sinh dị lão thiên nan lão,
Tuế tuế trùng dương,
Kim hựu trùng dương,
Chiến địa hoàng hoa phân ngoại hương.

Nhất niên nhất độ thu phong kính,
Bất tự xuân quang,
Thắng tự xuân quang,
Liêu khuếch giang thiên vạn lý sương.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Người già thấm thoắt, trời già khó,
Bao tiết trùng dương,
Nay lại trùng dương,
Chiến địa hoa vàng toả ngát hương.

Mỗi năm một độ thu thêm gió,
Chẳng giống xuân quang,
Hơn hẳn xuân quang,
Trời nước mênh mang ngàn dặm sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thái tang tử - Trùng dương