29/06/2022 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tình kỳ 2
春情其二

Tác giả: Cao Trứ - 高翥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 10:41

 

Nguyên tác

天涯海角水雲寬,
人在吳頭楚尾間。
彈徹箜篌難寄恨,
海棠庭院獨憑闌。

Phiên âm

Thiên nhai hải giác thuỷ vân khoan,
Nhân tại Ngô đầu Sở vĩ[1] gian.
Đàn triệt không hầu[2] nan ký hận,
Hải đường đình viện độc bằng lan.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Chân trời góc biển rộng thênh thang
Đất Sở non Ngô luống bẽ bàng
Gảy đứt không hầu khôn gửi hận
Hải đường sân vắng tựa lan can
[1] Chỉ miền bắc tỉnh Giang Tây và miền tây nam tỉnh An Huy. Thời Xuân Thu, đây là nơi tiếp giáp giữa nước Ngô với nước Sở.
[2] Một loại đàn cổ của Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Trứ » Xuân tình kỳ 2