30/11/2022 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyển mùa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 07:33

 

Mùa về giục tháng năm đi
Cây thêm lộc mới xanh rì núi xưa
Mây chiều hạ trắng bay mưa
Ta nghe dưới lũng thu đưa nhớ về

Bao mùa gõ bước bến mê
Bao mùa đông tận bốn bề non yên
Chợt vàng mai nở thản nhiên
Bầy chim én biển về nghiêng cánh gần
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chuyển mùa