30/11/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuân hoạ Lục Phóng Ông vận
初春和陸放翁韻

Tác giả: Viên Tông Đạo - 袁宗道

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 12:47

 

Nguyên tác

四十方彊已厭官,
催人頭白是長安。
新詩繁蕪多随意,
夜讀昏花覺損肝。
懶向時人爭巧拙,
久游畏路耐咸酸。
春來轉憶家園好,
社鼓村醪日日歡。

Phiên âm

Tứ thập phương cường[1] dĩ yếm quan,
Thôi nhân đầu bạch thị Trường An.
Tân thi phiền vũ (vu) đa tuỳ ý,
Dạ độc hôn hoa giác tổn can.
Lãn hướng thời nhân[2] tranh xảo chuyết,
Cửu du uý lộ nại hàm toan.
Xuân lai chuyển ức gia viên hảo,
Xã cổ[3] thôn lao nhật nhật hoan.

Dịch nghĩa

Bốn mươi đang sung sức đã chán quan
Giục tóc mau bạc là đất Trường An
Thơ mới làm nhiều lắm tuỳ ý
Đọc sách đêm hoa mắt biết hại gan
Ngại tranh vụng khéo với người bây giờ
Đi chơi nhiều sợ đường trải chua chát
Xuân sang thấy nhớ quê vui lắm
Trống hội làng rượu ngon ngày ngày say tràn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bốn chục sức sung đã ngán quan
Giục người bạc tóc chính Trường An
Thơ làm hứng rộng tuỳ theo ý
Đêm đọc mắt mờ biết hại gan
Ngại với người nay tranh khéo vụng
Chơi lâu đường sợ gặp tân toan
Xuân sang thấy nhớ quê vui lắm
Rượu uống ngày ngày trống hội xuân
Lục Phóng Ông tức Lục Du đời Nam Tống.

[1] Chữ trong Lễ ký: “Tứ thập viết cường nhi sĩ” tức là con trai năm 40 tuổi, trí tuệ và khí lực đang sung mãn, có thể ra làm quan. Lúc này tác giả đang dạy thái tử học ở kinh sư.
[2] Người theo đuổi thói tục đương thời, chỉ những nhà thơ theo đuổi tiền hậu thất tử, tác giả không so đo với họ.
[3] Tiếng trống ngày hội làng vào hai mùa xuân thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Tông Đạo » Sơ xuân hoạ Lục Phóng Ông vận