29/05/2024 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng kỳ 3
金陵其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 16:20

 

Nguyên tác

六代興亡國,
三杯為爾歌。
苑方秦地少,
山似洛陽多。
古殿吳花草,
深宮晉綺羅。
併隨人事滅,
東逝與滄波。

Phiên âm

Lục đại[1] hưng vong quốc,
Tam bôi vị nhĩ ca.
Uyển phương Tần địa thiểu,
Sơn tự Lạc Dương đa.
Cổ điện Ngô hoa thảo,
Thâm cung Tấn ỷ la.
Tính tuỳ nhân sự diệt,
Đông thệ dữ thương ba.

Dịch nghĩa

Sáu triều đại khởi lên và mất đi tại đây
Mời ông ba chén rượu và hát cho ông nghe
So với đất Tần ít vườn hơn
Nhưng nhiều núi như miền Lạc Dương
Cung điện cổ đời Ngô có hoa và cỏ
Trong cung cũ đời Tấn phơi lụa là
Tất cả truyện xưa đã hết
Chuyến đi chơi phương đông chỉ còn nhìn sóng xanh

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thời Lục Đại còn mất,
Ca vang, ba chén đầy.
Đất Tần vườn thơm ít,
Lạc Dương nhiều núi thay.
Hoa cỏ đền Ngô cũ,
Cung Tần lụa là đầy.
Theo người rồi mất cả,
Hãy đến miền sóng lay.
Kim Lăng là thành phố Nam Kinh ngày nay.

[1] Sáu triều đại đã đóng đô ở Kim Lăng gồm Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương và Trần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Kim Lăng kỳ 3