04/12/2021 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ngày nặng nhọc làm sao
Wie sind die Tage

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/10/2020 14:54

 

Nguyên tác

Wie sind die Tage schwer!
An keinem Feuer kann ich erwarmen,
Keine Sonne lacht mir mehr,
Ist alles leer,
Ist alles kalt und ohne Erbarmen,
Und auch die lieben klaren
Sterne schauen mich trostlos an,
Seit ich im Herzen erfahren,
Daß Liebe sterben kann.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tháng ngày nặng nhọc làm sao
Lửa hồng ấm áp nào đâu sưởi mình
Mặt trời cũng chỉ lặng thinh
Bao la trần trụi tâm tình đi hoang
Lạnh lùng, tàn nhẫn ngập tràn
Người thân kẻ quý lại càng vô tâm
Trông sao trời cũng hoang tàn
Từ khi tôi học được trang vở đời
Tình yêu cũng sẽ qua đời.
Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả James Wright.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Tháng ngày nặng nhọc làm sao