21/01/2022 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với thời gian

Tác giả: Alain Mabanch Kou

Nước: Congo
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2008 05:41

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Với thời gian
rễ cắm xuống
trên đất rắn miền xa
gió xoá đi dấu chân
trên bãi cát của nỗi niềm chợt nhớ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alain Mabanch Kou » Với thời gian