18/10/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thúc vu điền 2
叔于田 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:38

 

Nguyên tác

叔于狩,
巷無飲酒。
豈無飲酒?
不如叔也,
洵美且好。

Phiên âm

Thúc vu thú,
Hạng vô ẩm tửu,
Khỉ vô ẩm tửu ?
Bất như Thúc dã,
Tuân mỹ thả hẩu (hảo).

Dịch nghĩa

Cung Thúc Đoạn đi săn trong mùa đông,
Lối ngõ trong làng như không có ai uống rượu yến tiệc (vì vắng Thái Thúc thì dân chúng không ai còn muốn vui say nữa).
Há thật là không có ai uống rượu ?
(Có người uống rượu) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn,
Là người thật đẹp lại thật tốt.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thúc săn trong những ngày đông,
Ngõ làng uống rượu thì không ai nào.
Há không uống rượu hay sao?
Người như Thúc Đoạn dễ đâu sánh cùng.
Thật người đẹp đẽ tốt lòng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thú: đi săn trong mùa đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thúc vu điền 2