29/09/2022 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Đồn
雲屯

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 19:32

 

Nguyên tác

路入雲屯山復山,
天恢地設付奇觀。
一盤藍碧澄明鏡,
萬斛鴉青鬌翠鬟。
宇宙頓清塵海岳,
風波不動鐵心肝。
望中岸草萋萋綠,
道是藩人駐舶灣。

Phiên âm

Lộ nhập Vân Đồn sơn phục sơn,
Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan.
Nhất bàn lam bích trừng minh kính,
Vạn hộc nha thanh đỏa thuý hoàn.
Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc,
Phong ba bất động thiết tâm can.
Vọng trung ngạn thảo thê thê lục,
Đạo thị phiên nhân trú bạc loan.

Dịch nghĩa

Đường vào Vân Đồn núi non trùng điệp
Trời đất cao rộng rõ là cảnh diệu kỳ
Cả một mặt phẳng màu xanh biếc, nước trong như gương sáng
Hàng vạn ô màu huyền xanh như mái tóc rũ
Vũ trụ bỗng thể hiện rõ ràng qua dáng núi và biển
Sóng gió chẳng lay chuyển được tâm can vững chắc
Nhìn vào thấy bờ cỏ màu lục xanh dờn
Thấy nói người thiểu số xưa từng đỗ thuyền trong vịnh.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đường tới Vân Đồn lắm núi non
Trời cao đất rộng, đúng kỳ quan
Một màu xanh phẳng, ngờ gương chiếu
Vạn mảnh đen huyền, tưởng tóc buông
Sơn thủy rõ cùng tô vũ trụ
Phong ba nào dễ chuyển tâm can
Nhìn ra bờ cỏ dờn xanh thẳm
Xưa khách neo thuyền đây bán buôn.
Huyện Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Yên (Bắc Việt), nơi có núi Đoạn Sơn. Giữa hai ngọn núi (đoạn sơn) có con sông chảy, có cắm cừ làm thủy môn, địa cuộc thành một vịnh, ven sông có dân ở. Đời Lý Trần (1010-1400) có thương thuyền nước ngoài đậu buôn bán ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Vân Đồn