11/04/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh chất ngàn xuân

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2015 21:40

 

Tinh chất ngàn xuân hiệp lại ta
Mình như chim tước nhẹ bay qua
Ới ai mê luyến màu nhan sắc
Níu thiếp mơ loàn vẻ nguyệt ba
Son trẻ Thiên tài lông hạc múa
Xanh tươi Nghệ thuật bút đào pha
Đâu đây lãng đãng bầu hương nhạc
Phất phất gần như phất phất xa
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Tinh chất ngàn xuân