25/09/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mình

Tác giả: Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 02:00

 

Xa em đói tiếng đói hình
Trời xanh với chỉ một mình trời xanh
Nghe giờ nén nhớ trong anh
Gấp đêm làm gối chẳng thành giấc em
Tuyên Quang 2001

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hữu Thỉnh » Một mình