26/11/2020 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Kiều

Tác giả: Nguyễn Thiện Kế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 21:11

 

Lúc túng thần tiên cũng phải liều
Duyên sao hờ hững nợ sao nhiều
Bán mình nào thấy chàng Kim hỏi
Đánh đĩ tha hồ mụ Bạc tiêu
Đàn chửa giải oan cho tướng giặc
Thành còn nghiêng nước với quan triều
Xưa nay há thiếu phường trăng gió
Danh tiếng phần riêng một Thuý Kiều
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiện Kế » Vịnh Kiều