14/08/2022 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Chiêu Hoàng (1224-1225)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:46

 

Vua không có con trai nối dỏi
Bèn truyền cho hoàng nữ lên ngôi (1224)

Tháng mười, Chiêu Thánh thay người
Vua bèn xuống tóc, bỏ đời đi tu
Vua xuất gia ở chùa Chân giáo
Bỏ Vương Y, mặc áo nâu sồng

An vui tự tại trong lòng
May ra căn bệnh tâm thần được yên
Lý Chiêu Hoàng vừa lên bảy tuổi
Được Điện tiền Thủ Độ trông coi (1224)

Đem người hậu hạ bên ngài
Ông cho Trần Cảnh trong vai người hầu
Bọn trẻ con rất mau kết bạn
Thường bày trò chạy trước, cản sau

Nhưng nào chúng có ngờ đâu
Mưu cơ, Thủ Độ trong đầu nghĩ ngay
Phải nhanh tay chiếm liền ngôi báu
Bằng mọi đường cho dẫu gian manh

Viết tờ chiếu chỉ nhân danh
Chiêu Hoàng, Trần Cảnh trở thành uyên ương
Lễ nhường ngôi Chiêu Hoàng cho Cảnh (1225)
Được tiến hành trong điện Thiên An

Vua ban chiếu chỉ rõ ràng
Nhường cho Trần Cảnh, ngai vàng từ đây
Đổi niên hiệu chọn ngày mười một
Xuống chiếu rằng đại xá toàn dân

Phong cho Thủ Độ đại thần
Là Quốc Trượng Phụ đỡ đần bên vua
Triều nhà Lý, chín vua tất cả
Trải hai trăm mười sáu năm già

Kể từ Công Uẩn tính qua
Đến đời Chiêu Thánh cũng là khá lâu (1010-1225)
Hai trăm năm xôn xao một vẽ
Sân cung đình bóng quế trần gian

Cột chùa một nét bút son
Cũng là định mệnh vô thường đó chăng?
Nhất bát công đức thuỷ
Tuỳ duyên hoá thế gian

Quang quang trùng chiếu chúc
Một ảnh nhật đăng san
Cơ đồ nữa mãnh trăng tan
Tử sinh rồi cũng qua đường trầm luân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Lý Chiêu Hoàng (1224-1225)