23/10/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy yến
歸燕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:34

 

Nguyên tác

不獨避霜雪,
其如儔侶稀。
四時無失序,
八月自知歸。
春色豈相訪,
眾雛還識機。
故巢儻未毀,
會傍主人飛。

Phiên âm

Bất độc tị sương tuyết,
Kỳ như trù lữ hi.
Tứ thì cô thất tự,
Bát nguyệt tự tri quy.
Xuân sắc khởi tương phỏng,
Chúng sồ hoàn thức ky (cơ).
Cố sào thảng vị huỷ,
Hội bạng chủ nhân phi.

Dịch nghĩa

Không phải một mình tránh tuyết sương,
Mà sao lại ít bè bạn thế.
Bốn mùa không sai sót,
Tháng tám tự biết lúc trở về.
Sắc xuân há có hỏi thăm đến,
Lũ con lại biết cách sống.
Nếu mà tổ cũ chưa bị phá,
Thì lại bay bám vào chủ nhà.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trốn tuyết đâu chỉ một,
Mà sao ít bạn bè.
Bốn mùa không lỡ dịp,
Tháng tám tự biết về.
Sắc xuân há hỏi đến,
Lũ con sớm học nghề.
Tổ cũ nếu chưa phá,
Chủ nhân lại xin che.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy yến