21/03/2023 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
以武彝茶贈吳汝山

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 09:20

 

Nguyên tác

武夷精揀火前方,
茗戰曾優第一場。
金雷甌浮龍宛轉,
桂薪烟裊鶴翺翔。
睡魔可卻堪持贈,
酒鬼能驅已試嘗。
珍重須尋甘苦味,
莫教餘瀝入油囊。

Phiên âm

Vũ Di tinh giản hoả tiền phương,
Minh chiến tằng ưu đệ nhất trường.
Kim lôi âu phù long uyển chuyển,
Quế tân yên niểu hạc ngao tường.
Thuỵ ma khả khước kham trì tặng,
Tửu quỷ năng khu dĩ thí thường.
Trân trọng tu tầm cam khổ vị,
Mạc giao dư xút nhập du nang.

Dịch nghĩa

Trà Vũ Di chọn kỹ phía trước là lửa,
Trận chiến về trà từng hàng đầu tháng.
Búp vàng nổi trong âu như rồng uốn éo,
Củi quế khói ẻo lả như hạc liệng, lượn.
Có thể trừ được con ma ngủ nên đem tặng,
Có thể đuổi được quỷ rượu đã từng thử nếm.
Trân trọng nên tìm vị đắng,
Chớ bỏ cái vị chát the còn lại trong túi giấy dầu.

Bản dịch của Hoài Anh

Vũ Di chọn kỹ, lửa đều,
Trận chiến trà thắng danh rỡ ràng.
Trong âu búp uốn rồng vàng,
Củi thơm khói toả hạc đang liệng vòng.
Trừ ma ngủ, xin tặng cùng,
Đuổi quỷ rượu, đã thử dùng đôi phen.
Ở đời vị đắng nên tìm,
Chát the dư vị đừng đem trút bừa.
Vũ Di là tên một dãy núi hiện nay ở thị trấn Vũ Di Sơn, phía bắc tỉnh Phúc Kiến, sản vật có thứ trà núi, màu đẹp, hương nồng, vị ngon, trong đó có loại Đại hồng bào là quý nhất.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn