23/01/2022 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào Cúc Phương

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:08

 

Chân ướm chân người hang cổ sơ[1]
Triệu ngàn năm ấy với bầy giờ
Tay ôm đại thụ hồn nguyên thuỷ
Mắt ngó mầm xanh mắt trẻ thơ
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Ở Cúc Phương có Động người xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Vào Cúc Phương