22/09/2021 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn của người già
Sorrows of the elderly

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/04/2021 16:11

 

Nguyên tác

The old are kind.
but the young are hot.
Love may be blind.
but Desire is not.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người già nhân hậu tâm lòng
Trẻ thì hăng hái bốc đồng nhiều khi
Yêu thương mù quáng mê si
Khát khao thì chẳng còn chi trong đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Nỗi buồn của người già