03/10/2023 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tuyệt - Cải thi tặng phụ thân
七絕-改詩贈父親

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 07/03/2019 10:41

 

Nguyên tác

孩兒立志出鄉關,
學不成名誓不還。
埋骨何須桑梓地,
人生無處不青山。

Phiên âm

Hài nhi lập chí xuất hương quan,
Học bất thành danh thệ bất hoàn.
Mai cốt hà tu tang tử địa,
Nhân sinh vô xứ bất thanh sơn.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Con đây lập chí xa quê
Chưa nên nghiệp lớn, chẳng về đồng sâu
Cần chi chôn xác ruộng dâu
Giang sơn khắp chốn khác đâu quê mình?
Mùa thu năm 1910, Mao Trạch Đông rời khỏi quê hương Thiều Sơn ở Tương Đàm, Hồ Nam. Trước khi đi, ông viết bài này tặng người cha Mao Di Xương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thất tuyệt - Cải thi tặng phụ thân