03/12/2021 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam vận tam thiên kỳ 3
三韻三篇其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 00:52

 

Nguyên tác

烈士惡多門,
小人自同調。
名利苟可取,
殺身傍權要。
何當官曹清,
爾輩堪一笑。

Phiên âm

Liệt sĩ ố đa môn,
Tiểu nhân tự đồng điệu.
Danh lợi câu khả thủ,
Sát thân bạng quyền yếu.
Hà đương quan tào thanh,
Nhĩ đồ kham nhất tiếu.

Dịch nghĩa

Bậc tài ba ghét luật lệ phiền phức phải qua nhiều cửa,
Kẻ hèn thường xum xoe tự làm cho giống người.
Danh lợi cứ vớ bừa,
Liều chết đề có chút quyền.
Khi nào có được một chính quyền quang minh,
Bọn bay sẽ bị phỉ nhổ chê cười.

Bản dịch của Phạm Doanh

Người ngay ghét nhiều cửa,
Bọn hèn thích kéo bè.
Danh lợi nếu dễ vét,
Liều chết để theo phe
Ngày nào quan liêm chính,
Bọn bay đáng cười chê.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tam vận tam thiên kỳ 3