09/12/2022 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tiết tú tài nam du
送薛秀才南遊

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:04

 

Nguyên tác

姑蘇城外柳初凋,
同上江樓更寂寥。
繞壁舊詩塵漠漠,
對窗寒竹雨瀟瀟。
憐君別路隨秋雁,
盡我離觴任晚潮。
從此草玄應有處,
白雲青嶂一相招。

Phiên âm

Cô Tô thành ngoại liễu sơ điêu,
Đồng thượng giang lâu cánh tịch liêu.
Nhiễu bích cựu thi trần mạc mạc,
Đối song hàn trúc vũ tiêu tiêu.
Liên quân biệt lộ tuỳ thu nhạn,
Tận ngã ly thương nhậm vãn triều.
Tòng thử thảo huyền ưng hữu xứ,
Bạch vân thanh chướng nhất tương chiêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Cô Tô liễu vừa tàn úa
Cùng lên lầu hiu quạnh bên sông
Bụi phủ mờ thơ xưa trên vách
Mưa rì rào trúc lạnh ngoài song
Lối chia tay thương anh theo nhạn
Rượu biệt ly tôi cạn nước ròng
Đến nơi ấy cỏ cây tươi tốt
Đón chào anh mây trắng núi lam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tống Tiết tú tài nam du