20/07/2024 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:19

 

Phiên âm

Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong (Tình sử)
Khứ khứ ly ly tổng tuỵ dung (Ỷ lâu mộng)
Liệu đắc kim sinh vô ngã phận (Tái sinh duyên)
Lai sinh hoặc giả ký trùng phùng (Tái sinh suyên)

Bản dịch của Nguyễn Du

Vì ai ngăn đón gió đông
Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi
Trùng phùng dù hoạ có khi
Thân này thôi có còn gì mà mong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong