27/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ hoa

Tác giả: Đặng Trường Giang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2017 08:55

 

Lượn chợ xem hoa mấy chục vòng
Bao lần kén chọn vẫn tay không
Cô em cuối chợ cười duyên thế
Chẳng đợi mời đâu, mua cũng xong
Nguồn: Trường Giang, Trên đường xa (thơ), NXB Văn hoá, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Trường Giang » Chợ hoa