22/01/2022 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Đăng xuyên
大燈川

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 19:40

 

Nguyên tác

新景留紅樹,
斜陽下翠微。
雞鳴江月上,
蟬噪海雲歸。
潮水有朝夕,
漁翁無是非。

Phiên âm

Tân cảnh lưu hồng thụ,
Tà dương há thuý vi.
Kê minh giang nguyệt thướng,
Thiền táo hải vân quy.
Trào thuỷ hữu triêu tịch,
Ngư ông vô thị phi.

Dịch nghĩa

Cảnh mới ghi dấu trên đám cỏ đỏ
Nắng chiều soi dọc giải núi giăng xanh
Gà gáy, trăng sông bắt đầu mọc
Tiếng ve chói tai, mây biển bay về
Nước triều có lúc sớm lúc tối
Ông chài chẳng thèm biết đến các việc phải trái

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cây hồng, cảnh mới còn lưu
Núi giăng trước mặt bóng chiều còn vương
Tiếng gà gáy gọi trăng sông
Ve kêu, mây biển thong dong trở về
Thuỷ triều sớm tối vẫn kia
Ông chài, phải trái, có bề dửng dưng
Sông Đại Đăng thuộc xã Yên Đăng huyện Yên Khang (nay là Yên Khánh), Ninh Bình.

Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Đại Đăng xuyên