10/02/2023 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà đi

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 20/12/2017 22:13

 

Bà đi con nước mênh mang
Mãn tang theo mẹ sang ngang chuyến đò
Lấm đầu từ thuở còn thơ
Giỏ hom đeo vẹo bơ vơ giữa đồng.

Bà đi chẳng có pháo hồng
Tơ duyên ai buộc gánh gồng đa đoan
Trông chồng tím cả hoa xoan
Nắng mưa bạc kiếp hồng nhan ngậm ngùi.

Bà đi gió dập mưa vùi
Gánh cơm du kích lủi chui lối mòn
Đưa người đi trẩy nước non
Đèn khuya lẻ bóng sắt son chỉ đào.

Bà đi gạo giắt khăn bao
Đợi con cháu những xôn xao tội tình
Trúc xinh chẳng mọc sân đình
Nảy măng nhỡ lứa tiết trinh tủi hờn.

Bà đi mua kém bán hơn
Đường trơn khó nhọc đội cơn mưa về
Một bên quẩy chiếc thúng mê
Một bên quẩy cháu nón che miệng đời.
Ninh Bình, 19/12/2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Bà đi