26/09/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tặng kỳ 2
代贈其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 04:50

 

Nguyên tác

東南日出照高樓,
樓上離人唱石州。
總把春山掃眉黛,
不知供得幾多愁。

Phiên âm

Đông nam nhật xuất chiếu cao lâu[1],
Lâu thượng ly nhân xướng Thạch châu[2].
Tổng bả xuân sơn tảo mi đại[3],
Bất tri cung đắc kỷ đa sầu.

Dịch nghĩa

Mặt trời mọc hướng đông nam chiếu vào lầu cao,
Người chia biệt ở trên lầu hát khúc Thạch châu từ.
Cô gái thường hay vẽ nét mày như nét đẹp của núi xuân,
Nào hay chỉ được thêm bấy nhiêu sầu?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đông nam hừng nắng rọi lầu cao
Giã biệt người ngâm khúc Thạch châu.
Mày phấn non xuân thường mải vẽ,
Nào hay dọn được bấy nhiêu sầu.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Lấy ý từ bài Mạch thượng tang trong cổ nhạc phủ: “Nhật xuất đông nam ngung, Chiếu ngã Tần thị lâu” (Mặt trời mọc góc đông nam, chiếu vào lầu họ Tần).
[2] Tên một khúc hát cổ nhạc phủ, tả nỗi mong nhớ chồng đi lính thú của chinh phụ. Cả câu ý nói: người yêu sắp đi xa, cô gái hát khúc Thạch châu từ để gởi gắm tình ý với người yêu.
[3] Vẽ lông mày như nét núi mùa xuân. Sách Tây kinh tạp ký chép: “Nàng Trác Văn Quân xinh đẹp, lông mày ờ như nét núi xa trông”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đại tặng kỳ 2