18/10/2021 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đầu tứ vịnh - Hoa áp
江頭四詠-花鴨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:53

 

Nguyên tác

花鴨無泥滓,
階前每緩行。
羽毛知獨立,
黑白太分明。
不覺群心妒,
休牽眾眼驚。
稻粱沾汝在,
作意莫先鳴。

Phiên âm

Hoa áp vô nê chỉ,
Giai tiền mỗi hoãn hành.
Vũ mao tri độc lập,
Hắc bạch thái phân minh.
Bất giác quần tâm đố,
Hưu khiên chúng nhãn kinh.
Đạo lương triêm nhữ tại,
Tác ý mạc tiên minh.

Dịch nghĩa

Con vịt xiêm không dính bùn lầy,
Trước thềm thường đi thủng thẳng.
Qua bộ lông biết rằng mình đứng riêng,
Trắng đen rất là phân biệt.
Không màng gì tới lòng ghen ghét của kẻ cùng bầy,
Không khiến con mắt của đám đông kinh sợ.
Gạo, kê đầy đủ ngay cạnh mày,
Chiều chuộng như thế thôi chớ có kêu trước để đòi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chú vịt hoa, bùn sạch,
Ung dung dạo trước thềm.
Khác thường lông với cánh,
Tách bạch trắng và đen.
Đàn vịt đem lòng ghét,
Chim phàm nghé mắt ghen.
Nhử mày ngô lúa đó,
Giữ ý chớ gào lên.
(Năm 762)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang đầu tứ vịnh - Hoa áp