10/08/2020 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu từ kỳ 2
涼州詞其二

Tác giả: Vương Hàn - 王翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 19:03

 

Nguyên tác

秦中花鳥已應闌,
塞外風沙猶自寒。
夜聽胡笳折楊柳,
教人意氣憶長安。

Phiên âm

Tần trung[1] hoa điểu dĩ ưng lan,
Tái ngoại phong sa do tự hàn.
Dạ thính hồ già[2] "Chiết dương liễu",
Giao nhân ý khí ức Trường An.

Dịch nghĩa

Ở đất Tần, hoa sắp tàn, chim bay đi gần hết
Trong khi ngoài quan ải gió cát vẫn còn lạnh lẽo
Ban đêm nghe tiếng Hồ già thổi bài "Chiết dương liễu"
Làm cho (người chiến sĩ) hồi nhớ về đất Trường An.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hoa tàn, chim tản đất Tần trung
Gió cát ngoài biên vẫn lạnh lùng
“Chiết liễu” kèn Hồ đêm nghe vẳng
Tràng An, chiến sĩ nhớ mong cùng !
[2] Một loại nhạc cụ của người Hồ, giống như ống tiêu.
[1] Thuộc Thiểm Tây (còn gọi là Tần Châu, Tần Xuyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Hàn » Lương Châu từ kỳ 2