03/12/2021 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi già tứ phách - đệ nhất phách
悲笳四拍-第一拍

Tác giả: Triệu Loan Loan - 趙鸞鸞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2021 15:23

 

Nguyên tác

我生之初尚無為,
我生之後元運衰,
夫與妻兮忽仳離,
父與母兮生死安可知!
狼煙四起兮沸鼓顰,
鋒鏑成林兮盛旌旗,
人民塗炭兮城郭壞,
禮義滅亡兮法度隳。
身流落兮天一涯,
腸欲絕兮心孔悲!
山可平兮河可塞,
妾怨苦兮無窮期。

Phiên âm

Ngã sinh chi sơ thượng vô vi,
Ngã sinh chi hậu Nguyên vận suy,
Phu dữ thê hề hốt tỉ ly,
Phụ dữ mẫu hề sanh tử an khả tri!
Lang yên tứ khởi hề phí cổ tần,
Phong đích thành lâm hề thịnh tinh kỳ,
Nhân dân đồ thán hề thành quách hoại,
Lễ nghĩa diệt vong hề pháp độ huy.
Thân lưu lạc hề thiên nhất nhai,
Trường dục tuyệt hề tâm khổng bi!
Sơn khả bình hề hà khả tắc,
Thiếp oán khổ hề vô cùng kỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tôi sinh ra nào có tội gì,
Tôi vào đời nhà Nguyên suy vi,
Vợ với chồng chừ bỗng chia ly,
Cha cùng mẹ chừ sống chết có biết chi!
Khói lửa bốn bề chừ đầy huyên náo,
Đao tên thành rừng chừ nhiều cờ xí,
Nhân dân lầm than chừ thành quách đổ,
Lễ nghĩa diệt vong chừ luật pháp huỷ.
Thân lưu lạc chừ một góc trời,
Ruột muốn đứt chừ lòng sầu bi!
Núi có phẳng chừ sông có lấp,
Thiếp khổ hận chừ không nguôi thì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Loan Loan » Bi già tứ phách - đệ nhất phách