17/10/2021 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 08:47

 

Phiên âm

Quy tinh nhị nguyệt diệm dương thì
Hà sự thi nhân hữu sở tư
Vị thán thoa quần[1] đa triển chuyển
Phiên hiềm tú cổn[2] khiếm hoài tuy
Hồng phương[3] thoái tận đào vô sắc
Lục nhuyễn[4] chi tàn liễu tự mi
Tuỳ phận nhậm dung tha ổn trú
Bạch đầu ninh sử cánh tương ly

Dịch nghĩa

Lá cờ ra về giữa lúc xuân tháng hai tươi đẹp
Cớ sao mà nhà thơ có điều phải suy nghĩ
Thương cho phận quần thoa nhiều nỗi long đong
Lại hiềm vì kẻ áo gấm thiếu phần chăm sóc
Hồng thơm phai lạt hết, đào không màu sắc
Vẻ xanh mịn đã nhăn nheo tàn lụi, liễu tự vẽ mày
Tuỳ theo số phận, hãy cứ để cho họ ở yên
Đầu đã bạc lại khiến phải xa nhau nữa sao

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng hai cờ sứ về xuân đẹp
Thi sĩ lòng sao vẫn chẳng yên
Thương khách quần thoa nhiều lận đận
Trách nhà áo gấm thiếu chu tuyền
Hồng thơm phai hết, đào xơ xác
Xanh mịn tiêu đi, liễu lụi tàn
Thôi hãy để người yên ở đó
Sao đành tóc bạc lại lìa tan
Nguyên chú: Phụ nữ nước ta có nhiều người bị trôi dạt ở châu Ninh Minh, họ thấy sứ bộ ta đến, rủ nhau tới chào hỏi tiến đưa.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Tức quần thoa, chỉ phụ nữ nói chung.
[2] Áo gấm, chỉ những người quyền quý. Ở đây chỉ những nhà chức trách địa phương của Trung Quốc lúc đó.
[3] Hồng thơm, vừa chỉ hoa đào, vừa chỉ người phụ nữ.
[4] Xanh mịn, vừa chỉ lá liễu, vừa chỉ lông mày người phụ nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận