24/01/2022 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi quá Tam Điệp sơn ngâm
回過三疊山吟

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 16:39

 

Nguyên tác

倒蓋攜笻上疊山,
步重一步腳腰閒。
雲生鞋韈髙低處,
風送琴詩上下間。
閑草參差春獻媚,
巍峯前後石成班。
欲求仁智談來歷,
遊子三年去又還。

Phiên âm

Đảo cái huề cung thượng Điệp sơn,
Bộ trùng nhất bộ cước yêu nhàn.
Vân sinh hài miệt cao đê xứ,
Phong tống cầm thi thượng hạ gian.
Nhàn thảo sâm si xuân hiến mị,
Nguy phong tiền hậu thạch thành ban.
Dục cầu nhân trí[1] đàm lai lịch,
Du tử tam niên khứ hựu hoàn.

Dịch nghĩa

Quay ô dù xách nón lên núi Tam Điệp
Bước đi từng bước giữa lưng chừng núi
Mây quấn giày dép chỗ cao thấp
Gió gảy thơ đàn tiếng bổng trầm
Cỏ xanh so le nhấp nhô xuân khoe sắc
Núi cao trước sau đá sắp hàng
Muốn tìm nhân trí bàn xem ra sao
Kẻ du tử ba năm đi lại về

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Quay ô cắp mũ núi Tam leo
Từng bước thong dong đến giữa đèo
Giày dép mây vờn cao thấp bước
Thơ đàn gió gảy bổng trầm reo
Trập trùng cỏ biếc xuân khoe đẹp
Chót vót non cao đá xếp đều
Nhân trí muốn bàn mong hiểu kỹ
Ba năm trở lại hết phiêu diêu.
Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997

[1] Do câu cổ ngữ “trí gia nhạo sơn, nhân giả nhạo thuỷ” (Bậc trí giả vui với núi non, bậc nhân giả vui với sông nước).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Hồi quá Tam Điệp sơn ngâm