01/03/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái vi 6
采薇 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:29

 

Nguyên tác

昔我往矣,
楊柳依依。
今我來思,
雨雪霏霏。
行道遲遲,
載渴載饑。
我心傷悲,
莫知我哀!

Phiên âm

Tích ngã vãng hỹ,
Dương liễu y y.
Kim ngã lai tư,
Vũ tuyết phi phi.
Hành đạo trì trì,
Tái khát tái cơ.
Ngã tâm thương bi,
Mạc tri ngã ai.

Bản dịch (của Bản dịch của Tạ Quang Phát)

Khi xưa tách bước xa nhà
Thấy cây dương liễu rườm rà xanh tuơi
Nay ta trở bước đến nơi
Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng
Đường xa, xa tít muôn trùng
Đã cam đói khát xót lòng lắm khi
Lòng ta u uất sầu bi
Nỗi thương cảm ấy ai thì biết cho?
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái vi 6