30/11/2020 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong đợi

Tác giả: Ngân Giang - Đỗ Thị Quế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 01/07/2008 21:21

 

Đã Mấy xuân về, ai chả đến
Khói trầm bên án toả chơi vơi...
So tơ gẩy mãi cung ly hận,
Rút chỉ thêu toàn bóng nhạn khơi!
Đấy hẳn? đồi xa chân ngựa chạy:
Thôi rồi! Song vắng lá bàng rơi!...
Ngoài thềm lặng lẽ chim lên tiếng,
Vội kéo rèm hoa xuống nửa vời..
Nguồn: Thơ mới 1932-1945 tuyển chọn, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Giang » Mong đợi