28/09/2022 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ khởi văn đào
夜起聞濤

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 00:58

 

Nguyên tác

盡日行海邊,
濤風撼樹墜。
夜來推枕聞,
是濤是雨至。

Phiên âm

Tận nhật hành hải biên,
Đào phong hám thụ truỵ.
Dạ lai thôi chẩm văn,
Thị đào thị vũ chí.

Dịch nghĩa

Suốt ngày đi bên biển
Sóng gió lay bờ cây đổ
Đêm về quanh gối nghe ầm ào
Sóng hay là mưa đến?

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Dạo bờ biển suốt ngày
Sóng gió lay, cây đổ
Đêm động gió, nghe hoài
Mưa bay hay sóng vỗ?
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Dạ khởi văn đào