06/12/2021 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa kỳ 4
蝶戀花其四

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2007 18:23

 

Nguyên tác

醉別西樓醒不記。
春夢秋雲,
聚散真容易。
斜月半窗還少睡,
畫屏閑展吳山翠。
 
衣上酒痕詩裏字。
點點行行,
總是凄涼意。
紅燭自憐無好計,
夜寒空替人垂淚。

Phiên âm

Tuý biệt tây lâu tỉnh bất ký,
Xuân mộng thu vân,
Tụ tán chân dung dị.[1]
Tà nguyệt bán song hoàn thiểu thuỵ,
Hoạ bình nhàn triển Ngô sơn thuý.

Y thượng tửu ngân thi lý tự,
Điểm điểm hàng hàng,
Tổng thị thê lương ý.
Hồng chúc tự liên vô hảo kế,
Dạ hàn không thế nhân thuỳ lệ.[2]

Dịch nghĩa

Say giã từ lầu tây, nay tỉnh không còn nhớ.
Con mộng xuân, áng mây thu,
Hợp tan thật dễ dàng.
Trăng nghiêng bên song, người còn chưa ngủ,
Bức bình phong từ từ đưa bóng núi Ngô xanh biếc.

Trên áo rượu hoen ra lời thơ.
Từng điểm mỗi dòng,
Đều gợi lên nỗi thê lương.
Nến hồng cũng than nỗi không còn cách nào,
Trong đêm lạnh thay người nhỏ lệ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Say biệt lầu tây nay quên hết.
Xuân mộng mây thu,
Thực dễ dàng tan kết.
Trăng nghiêng soi bóng người chưa mệt,
Bình phong hắt bóng non Ngô biếc.

Trên áo rượu hoen lời thơ dệt.
Điểm điểm hàng hàng,
Đều gợi niềm ly biệt.
Nến hồng cũng biết không còn kế,
Thay người đêm lạnh sầu rơi lệ.
[1] Lấy ý từ “Trường ư xuân mộng kỷ đa thời, Tán tự thu vân vô mịch xứ” trong Mộc lan hoa của Án Thù 晏殊 (cha của Án Kỷ Đạo). Câu của Án Thù cũng lấy ý từ “Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ” trong “Hoa phi hoa” của Bạch Cư Dị.
[2] Lấy ý từ “Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt, Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh” trong Tặng biệt của Đỗ Mục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Điệp luyến hoa kỳ 4