15/06/2024 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cộng đồng
Community

Tác giả: John Donne

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2014 09:05

 

Nguyên tác

Good we must love, and must hate ill,
For ill is ill, and good good still;
But there are things indifferent,
Which wee may neither hate, nor love,
But one, and then another prove,
As we shall find our fancy bent.

If then at first wise Nature had
Made women either good or bad,
Then some wee might hate, and some choose;
But since she did them so create,
That we may neither love, nor hate,
Only this rests, all all may use.

If they were good it would be seen;
Good is as visible as green,
And to all eyes itself betrays.
If they were bad, they could not last;
Bad doth itself, and others waste;
So they deserve nor blame, nor praise.

But they are ours as fruits are ours;
He that but tastes, he that devours,
And he that leaves all, doth as well;
Changed loves are but changed sorts of meat;
And when he hath the kernel eat,
Who doth not fling away the shell?

Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Dở thì ta ghét, hay thì thương
Dở dở, hay hay vẫn khác thường
Như có sự đời không mấy khác
Mà ta chẳng ghét hoặc yêu đương
Tuỳ tâm thí nghiệm riêng từng việc
Mới biết vàng thau, thật tỏ tường

Ví thử Hoá Nhi từ khởi thuỷ
Đàn bà xấu, tốt định cho xuôi
Thì ta phải chọn hay ruồng bỏ
Nhưng tại trời sinh họ thế rồi
Nên chẳng thể yêu không thể ghét
Chỉ còn một cách: thử từng người

Ví thử họ ngoan, ta sẽ thấy
Như ta thấy rõ rệt màu xanh
Nhìn nhau đủ biết tình chân thật
Hư đốn thì sao giữ nổi mình
Hư đốn tất nhiên là tự diệt
Không cần ca ngợi chẳng cần khinh

Họ như trái ngọt của đời ta
Kẻ nếm, người ăn, kẻ lánh xa
Cũng chỉ như nhau, cùng có lý
Đổi tình nào khác đổi thịt da
Ăn xong nhân hạt, ai là chẳng
Tính chuyện mà quăng vỏ thật xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Donne » Cộng đồng