26/09/2022 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc con bài 03

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:01

 

Trời ơi bao nỡ hại người lành,
Cái nghĩa cha con há dứt đành.
Hăm tám tuổi xanh sao vắn số,
Bảy mươi đầu bạc ngẩn ngơ hình.
Gia đình những tưởng già nương trẻ,
Thơ xã hết trông trẻ giúp mình.
Sách vở mấy trương còn để đó.
Từ đây khuê các phải buồn tanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Khóc con bài 03