23/04/2024 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Sùng Chân quán nam lâu, đổ tân cập đệ đề danh xứ
遊崇真觀南樓,睹新及第題名處

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 19:13

 

Nguyên tác

雲峰滿目放春晴,
歷歷銀鉤指下生。
自恨羅衣掩詩句,
舉頭空羨榜中名。

Phiên âm

Vân phong mãn mục phóng xuân tình,
Lịch lịch ngân câu chỉ hạ sinh.
Tự hận la y yểm thi cú,
Cử đầu không tiện bảng trung danh.

Dịch nghĩa

Từ trên cao tận mắt thấy mà sinh cảm hứng,
Từng thí sinh thi đậu thấy rõ tên theo ngón tay chỏ.
Tự oán hận chỉ biết dệt lụa và may quần áo, không được đi thi,
Nay chỉ biết cúi đầu, không màng tới việc có tên trên bảng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây núi trăng tròn nhả ấm xuân
Cao cao vầng bạc chiếu trăm miền
Giận thân áo lụa câu thơ khuất
Trong bảng tên nhìn chỉ mãi khen

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Du Sùng Chân quán nam lâu, đổ tân cập đệ đề danh xứ