31/03/2023 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mê mười tỉnh

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:34

 

Một mê mười tỉnh lộn hồn
Tỉnh mê lạc phách cho phồn thịnh hoa
Cho sương cho nguyệt ngọc ngà
Băng tâm tuyết diện sơn trà bổ sung
Tót vời ai đúc tình chung
Cuồng ca túy vũ khuếch xung ngôn lời
Ăn năn thì sự đã rồi
Không ăn năn cũng cuộc đời bỏ đi
Ngôn lời ngơi nghỉ tùy nghi
Thận tòng tiếp nhịp bước đi lên đường
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Một mê mười tỉnh