29/05/2022 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu Lý Nam Đế

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 11/11/2010 17:41

 

Lý dời đô đến Phong Châu
Lại xưng đế hiệu, gồm thâu các miền
Hậu Lý Nam Đế tiếp nền
Lòng dân ly tán, sức bền được sao?
Nước chưa ổn, thành chưa cao
Giặc Tùy xe ngựa ào ào kéo sang
Lý Phật Tử dựng cờ hàng
Dân ta xẻ nghé tan đàn vì đâu
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hậu Lý Nam Đế