29/10/2020 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em cười

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 10:25

 

Loảng xoảng
Em cười
Gương rơi
Ô tiếng cười
Toé tung bụi sắc
Tôi nhón chân-đi-qua-trăm-mảnh-cười em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Em cười