24/10/2021 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương hoa

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2018 07:10

 

Thương cho thanh khiết bông sen
Nhớp nhơ sống cạnh bùn đen cả đời
Hoa hồng rực rỡ xinh tươi
Rào gai tua tủa nơi nơi giam cầm
Hoa quỳnh da diết hương thầm
Đêm vừa hé nở ngày thân đã tàn
Tím làm chi mãi dạ lan
Người mê hoa lạ, ngó ngàng nữa không?
Muôn loài hoa đến mùa đông
Thương thay tơi tả theo dòng thời gian
1/9/2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Thương hoa