13/04/2021 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 44 - Mặc chê khen

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:41

 

Thị phi chẳng quản mặc chê khen,
Ngu dại trần trần tính đã quen.
Cảnh cũ điền viên tìm tính cũ,
Khách nhàn sơn dã dưỡng thân nhàn.
Nhà thông đường trúc[1] lòng hằng mến,
Cửa mận tường đào[2] bước ngại chen.
Sự thế tuần hoàn hay đắp đổi,
Từng xem thua được một hai phen.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Thị phi chẳng quản mặc chê khen,
Ngu dại chan chan tính đã quen.
Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ,
Khách nhàn sơn dã dưỡng thân quèn.
Nhà thông ngõ trúc lòng hằng mến,
Cửa mận tường đào bước ngại chen.
Thế sự tuần hoàn hay đắp đổi,
Từng xem thua được một hai phen.
Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Dữ lành miệng thế mặc chê khen,
Tuổi đã già thì mọi sự hèn.
Lộc nặng há quên ơn chúa nặng,
May nên những lệ thuở công nên.
Đồng triều quan cũ hay lòng ít,
Bạn sĩ quê xưa họp mặt quen.
Vinh nhục một cơ hằng đắp đổi,
Ắt là từng thấy một đôi phen.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Chỉ cảnh ẩn dật.
[2] Chỉ cảnh làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 44 - Mặc chê khen