23/10/2021 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh trát sức thanh bồi mạn ký
省札飭清賠漫記

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 15:44

 

Nguyên tác

貧宦奚堪債尚柂,
傾囊割畝已多多。
萬金還有籬邊菊,
擬替賠贓替得麼。

Phiên âm

Bần hoạn hề kham trái thượng đà,
Khuynh nang cát mẫu dĩ đa đa.
Vạn kim hoàn hữu ly biên cúc,
Nghĩ thế bồi tang thế đắc ma.

Dịch nghĩa

Quan nghèo chịu sao nổi khoản nợ kia
Dốc hết cả túi, cắt ruộng bán đi đã nhiều lần lắm rồi
Còn có vạn quan tiền vàng là khóm cúc bên rào
Muốn đem thế vào khoản phải bồi hoàn đó, có thể thế được hay không

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Quan nghèo, nợ quái, trả làm sao?
Ruộng bán, tiền nong dốc hết bao
Giậu cúc ngàn vàng còn nguyên đó
Thử đem vào thế được không nào?
Nguyên chú: Khi ta can án về kho thóc ở Hưng Yên, phải bồi đến hơn vạn quan. Đã biện được quá nửa, còn lại chịu thiếu, chưa thanh khoản.

Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Tỉnh trát sức thanh bồi mạn ký